Phòng GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng tập huấn chuyên môn hè 2017 cho CBGV cấp Tiểu học

Trong các ngày từ 8 - 18/8/2017, Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè 2017 cho gần 700 cán bộ quản lý và giáo viên của cấp Tiểu học trong toàn thị xã


         Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2017, căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cấp Tiểu học trên toàn thị xã; Phòng GD&ĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn Hè 2017 cho CBQL và giáo viên toàn cấp Tiểu học trên địa bàn thị xã.

         Về dự, chỉ đạo và trực tiếp giảng tại Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng Phòng GD&ĐT thị xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Hường-Phó Trưởng Phòng GD&ĐT triển khai các nội dung bồi dưỡng chuyên môn hè 2017 cho các đồng chí Cán bộ quản lý và giáo viên cấp học Tiểu học

 

         Tham gia lớp tập huấn, các học viên được học tập  và bồi dưỡng về các nội dung cơ bản đó là: Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, việc thực hiện chương trình theo QĐ 16/ 2006 của BGD&ĐT, hướng dẫn cách xây dựng KH năm học 2017-2018, hướng dẫn công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó HT, chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; Nâng cao kỹ năng giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh Tiểu học; cách thức sử dụng Sách "Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh", "Giáo dục văn hóa giao thông"; Các nội dung Giáo dục hòa nhập, dạy học theo phương pháp Mỹ thuật của Đan Mạch; Nâng cao kỹ năng ra đề theo thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT tiếp tục được đưa vào bồi dưỡng trong dịp này. Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn đến từng đồng chí CBQL và giáo viên với hình thức chia thành các lớp tập huấn tại 2 điểm trường Tiểu học Vĩnh Khê và Tiểu học Kim Đồng do chuyên viên Phòng GD&ĐT và các đồng chí cốt cán  của Phòng GD&ĐT phụ trách.

Các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên cấp học Tiểu học tại điểm tập huấn trường Tiểu học Vĩnh Khê

 

         Việc bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho CBQL và  giáo viên các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã  đã góp phần tạo cho giáo viên một nền tảng kiến thức sâu rộng hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục. Ngoài các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức thì biện pháp hữu hiệu nhất là mỗi thầy, cô giáo cần nâng cao ý thức tự giác trong học tập, tìm tòi các kiến thức qua nhiều kênh…, từ đó chắt lọc những điều bổ ích, thiết thực phục vụ cho công tác giảng dạy.

                                                                                                                                  Liên Hương - CV Phòng GD&ĐT.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất