Phòng GD&ĐT Đông Triều tổ chức Hội nghị tập huấn “Triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và Đề án giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2015” cho cán bộ quản lý các trường THCS trên địa bàn thị xã

Thực hiện Công văn số 146/SGDĐT-GDTrH ngày 11/01/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và triển khai Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2015", ngày 21/3/2019 Phòng GD&ĐT thị xã đã tổ chức triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn các trường THCS trên địa bàn.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm - Phó trưởng Phòng GD&ĐT chủ trì phần thảo luận của Hội nghị tập huấn

 

           Thành phần tham gia tập huấn là cán bộ quản lý và tổ trưởng chuyên môn của các trường THCS trên địa bàn thị xã, đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng phòng GD&ĐT dự và chỉ đạo Hội nghị.

          Tại Hội nghị, đã tập huấn về các nội dung: Triển khai chương trình giáo dục phổ thông theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT trong các trường THCS; Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; Một số vấn đề chung về giáo dục STEM; triển khai đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2015" trong các trường THCS. Các nội dung tập huấn được báo cáo viên trình bày cụ thể, tập trung vào những  vấn đề cốt lõi về chương trình giáo dục phổ thông mới, lộ trình thực hiện và những điểm mới cũng như tính kế thừa của chương trình giáo dục phổ thông mới;  về tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, giáo dục STEM trong trường THCS; về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông hiện nay. Hội nghị đã tập trung thảo luận và trao đổi về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục, thực hiện của các nhà trường khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS. Từ đó thấy được vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý, tổ/ nhóm chuyên môn và giáo viên các nhà trường trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như việc định hướng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh THCS. Sau Hội nghị này, cán bộ quản lý các trường THCS sẽ tổ chức tập huấn cho toàn thể giáo viên của đơn vị về các nội dung trên.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

           Kết luận và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm - Phó trưởng Phòng GD&ĐT đã ghi nhận những cố gắng của các nhà trường trong việc thực hiện đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong thời gian qua làm tiền đề cho việc đón nhận và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị các nhà trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động trong việc rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình các môn học hiện hành, tiếp tục thực hiện đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đấy mạnh các hoạt động giáo dục STEM và tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh, tăng cường đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong trường THCS nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục nói chung và chủ động trong việc tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tuyết Mai - CV Phòng GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất