Ngành Giáo dục và Đào tạo Đông Triều họp giao ban trực tuyến với Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh

Chiều ngày 25/12/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Liên Oanh - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các Phòng GD&ĐT, các trường THPT và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên của 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.


         Thành phần tham dự hội nghị tại đầu cầu trung tâm có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của sở Giáo dục và Đào tạo, tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của các phòng giáo dục, các đồng chí Hiệu trưởng các trường THPT và các đồng chí là Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

 

Các điểm cầu tham gia họp giao ban trực tuyến với Sở Giáo dục Và Đào tạo

 

         Tại Hội nghị Đồng chí Lê Thu Trà - Thị uỷ viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đã cùng các đồng chí trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí lãnh đạo, trưởng các Phòng ban chuyên môn của Sở GDĐT báo cáo về kết quả công tác tháng 12 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Vũ Liên Oanh-Giám đốc Sở GDĐT đã ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong tâm trong tháng, qua đó đồng chí đã đánh giá chung kết quả thực hiện công việc trong tháng của Sở cũng như của các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT là "Hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch công tác tháng đã đề ra". Trên tinh thần đó đồng chí Giám đốc đề nghị các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Sở GDĐT, các Phòng GD&ĐT, các trường THPT và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai công việc của các đơn vị, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tại buổi họp Hội ý Lãnh đạo Sở, các hội nghị giao ban tháng, đề xuất các biện pháp để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

 

Các đại biểu tham gia họp tại điểm cầu Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều

 

         Kết thúc Hội nghị đồng chí thay mặt các đồng chí lãnh đạo Sở GDĐT chúc các đơn vị tiếp tục phát huy và hoàn thành đúng tiến độ công việc của các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

 

Thanh Tuân - CV Phòng GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất