Kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ các xã phường trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2017

Thực hiện theo quyết định 1556/QĐ- UBND ngày 29 tháng 10 năm 2017 của UBND thị xã Đông Triều về việc thành lập đoàn kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017, từ ngày 13/11/2017 đến ngày 15/11/2017, Đoàn kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) của thị xã do bà Lê Thu Trà - Trưởng Phòng GD&ĐT làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 của các xã, phường trong toàn thị xã.


        Năm 2016, thị xã Đông Triều được công nhận đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn PCGD tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2017 thị xã Đông Triều quyết tâm giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo phổ cập thị xã đã có những chỉ đạo sát sao tới Ban chỉ đạo công tác phổ cập các xã phường để tiến hành điều tra, nhập số liệu phổ cập, hoàn thiện các hồ sơ đảm bảo chính xác nhất.

         Đoàn kiểm tra phổ cập của thị xã gồm các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng GD phụ trách công tác phổ cập và các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm trong công tác PCGD- XMC nhiều năm qua.

          Đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả PCGD- XMC năm 2017 theo tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được quy định Nghị định số: 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư số: 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu tại buổi kiểm tra

       

         Trong thời gian làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; xóa mù chữ và kết hợp đối chiếu với phần mềm phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn về học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các xã, phường trong toàn thị xã. Ban Chỉ đạo phổ cập của các xã, phường đã ứng dụng tốt phần mềm phổ cập giáo dục trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật dữ liệu phổ cập, thiết lập các loại hồ sơ, bảng biểu thống kê số liệu phổ cập giáo dục, xoá mù chữ theo quy định. Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại trong công tác hoàn thiện hồ sơ, cập nhật dữ liệu và có những tư vấn, hướng dẫn cụ thể cho các đồng chí phụ trách công tác phổ cập của các nhà trường.

          Sau khi kiểm tra công tác phổ cập của các xã phường, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tiêu chí PCGD và XMC, đoàn kiểm tra kết luận công tác PCGD- XMC của Đông Triều năm 2017 vẫn đảm bảo duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được của năm 2016. Căn cứ kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị tiếp tục bổ sung hoàn thiện tất cả hồ sơ nộp về  Ban chỉ đạo PCGD- XMC thị xã trình lên Ban chỉ đạo PCGD- XMC tỉnh xem xét và ra quyết định công nhận thị xã Đông Triều đạt chuẩn PCGD- XMC năm 2017.

Phương Thanh - CV Phòng GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất