Không khí ngày học đầu tiên của các trường THCS trên địa bàn thị xã Đông Triều

Thực hiện Công văn số 761/ ngày 03/8/2018 của phòng GD&ĐT Đông Triều, về việc hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho năm học mới và thực hiện khung thời gian năm học 2018-2019. Theo đó, hôm nay ngày 20/8/2018 đồng loạt các trường THCS trên địa bàn thị xã Đông Triều bước vào ngày học đầu tiên của năm học mới 2018-2019.


         Tính đến thời điểm hiện tại, 100% các trường MN, TH và THCS trên địa bàn thị xã Đông Triều đã chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng bước vào năm học mới 2018-2019. Trong năm học này ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều có 78 trường công lập (28 trường Mầm non, 27 trường Tiểu học và 23 trường THCS), 01 trường dân lập (MN Huy Hoàng). Tổng số trẻ huy động, số học sinh đạt trên 32.420 em, trong đó số trẻ tử 3-5 tuổi trên 8700 trẻ, số học sinh tiểu học trên 14.600 học sinh, học sinh THCS trên 9.050 học sinh. Tổng số lớp của 3 bậc học là trên  990 Lớp, trong đó số lớp thuộc bậc MN trên 280 lớp, bậc TH là 462 lớp, bậc học THCS là 249 lớp. 

         Theo báo cáo của các nhà trường, trong ngày học đầu tiên 100% học sinh các trường THCS đảm bảo sỹ số, không có học sinh nghỉ học không phép. Không có học sinh thiếu đồ dùng học tập cũng như các điều kiện thiết yếu phục vụ nhu cầu học tập, với những học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được các nhà trường chủ động hỗ trợ kịp thời, đảm bảo không có học sinh bị bỏ lại phía sau khi bước vào năm học mới. Theo ghi nhận thực tế thì 100% các trường THCS thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên môn, đảm bảo thời gian dạy và học giữa các tiết học, các hoạt động khác trong nhà trường diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

 

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRƯỜNG THCS  TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

 

Buổi Chào cờ đầu tuần tại trường THCS Yên Đức

 

Tiết học tại phòng học thông minh của trường THCS Nguyễn Du

 

Tiết học ứng dung CNTT tại trường THCS Hồng Thái Đông

 

Thanh Tuân - CV Phòng GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất