Đông Triều tổ chức triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cấp học mầm non hè năm 2017

Sáng ngày 07/8/2017, Phòng Gáo dục và Đào tạo thị xã đã tổ chức triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cấp học mầm non hè năm 2017, cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (CBGV-NV) cấp học mầm non đang công tác tại 29 trường mầm non, 22 cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn thị xã. Các học viên tập trung về Hội trường của UBND các phường Mạo Khê, Hưng Đạo, và các xã Thủy An, Bình Khê để tham gia học tập trong 09 ngày, từ ngày 07/8/2017 đến hết ngày 16/8/2017


Tham gia lớp tập huấn, các học viên được học tập, và bồi dưỡng thường xuyên  về 05 nội dung: Đạo đức của giáo viên mầm non trong giao tiếp, ứng xử với trẻ em ở trường mầm non;  Đảm bảo an toàn- Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em tại trường mầm non; Giáo dục Nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non; Xây dựng khẩu phần ăn, thực đơn, hướng dẫn tổ chức ăn,  thiết lập và quản lý hồ sơ ăn bán trú cho trẻ tại các cơ sở GDMN; Theo dõi sức khỏe cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo.

Các học viên của các cơ sở giáo dục MN khu vực cụm trường số III, tham gia học tập tại Hội trường UBND phường Hưng Đạo

Đồng thời các học viên được tiếp cận kịp thời các nội dung của Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung  ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGD&ĐT về một số nội dung như: xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo; phát triển chương trình giáo dục mầm non; hướng dẫn tổ chức hoạt động học cho trẻ (chơi-tập đối với trẻ nhà trẻ, học đối với trẻ mẫu giáo); tổ chức hoạt động chơi cho trẻ (hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, chơi theo ý thích); đánh giá sự phát triển của trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo; kỹ năng quan sát trong đánh giá trẻ mầm non; phương pháp giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn  phổ tự  kỷ; xây dựng tiêu chí Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm…

Các học viên của các cơ sở giáo dục MN các khu vực cụm trường số IV và V, tham gia học tập tại Hội trường UBND phường Mạo Khê

Tham gia các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hè là dịp để các đồng chí CBGV-NV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,  bồi đắp kinh nghiệm, rèn luyện và không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm và tu dưỡng phẩm chất, đạo đức nhà giáo. Từ đó cụ thể hóa và vận dụng  kiến thức vào thực tiễn  công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của mình và đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của ngành giáo dục thị xã.

                                                                                               Thu Trang-CV Phòng GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất