Đông Triều đón đoàn khảo sát công tác chuẩn bị cho năm học mới của Ban văn hóa-xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Sáng ngày 07/8/2018 Ban văn hóa-xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã về khảo sát nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 tại thị xã Đông Triều.


Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

         Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 của ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều đoàn kiểm tra đã đến các trường MN, TH và THCS trên địa bàn thị xã để trực tiếp kiểm tra nắm bát tình hình về công tác chỉ đạo cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới. Qua đó đoàn đã đánh giá cao sự nhất quán trong công tác chỉ đạo từ thị xã đến Phòng GD&ĐT và xuống các đơn vị trường thông qua việc kiểm tra công tác tuyển sinh, việc rà soát chuẩn bị về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đến công tác rà soát bố trí cán bộ quản lý giáo viên nhân viên tại các nhà trường. Đặc biệt đoàn đánh giá cao việc thực hiện Kết luận số 38-KL/TU ngày 25/01/2017, Kết luận số 216-KL/TU ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh của thị xã Đông Triều đã có nhiều sáng tạo, nổi bật là việc thực hiện nhiệm vụ chuyển chức năng Kế toán là hiệu quả nhất so với các huyện thị khác trong tỉnh.

         Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 của Đông Triều và sẽ tiếp tục xem xét những kiến nghị, đề xuất của giáo dục Đông Triều để trình HĐND tỉnh để tiếp tục ý kiến với UBND tỉnh Quảng Ninh.

 

Thanh Tuân - CV Phòng GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất