Hội nghị bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Ngày 18/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị thị xã Đông Triều, Phòng GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho gần 300 cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán của các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã.

 

Khai mạc các lớp Tiếng Anh giao tiếp cho học sinh và người dân xã Yên Đức 

(Theo: https://dongtrieu.quangninh.gov.vn): Từ hiệu quả của đề án "Dạy và nâng cao trình độ sử dụng Tiếng Anh giao tiếp cho học sinh Tiểu học, THCS và người dân ở các trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Đức, hè 2017 và 2018" mang lại, sáng ngày 10/6, tại xã Yên Đức, Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai Đề án trên trong dịp hè 2019 và khai mạc các lớp Tiếng Anh giao tiếp cho học sinh và người dân xã Yên Đức.

 
Tin mới nhất