Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở cấp THCS thành công tốt đẹp  

Phát biểu tại tổng kết hội thi, Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thầy cô giáo đạt được tại hội thi. Đồng chí mong muốn, các thầy cô giáo tiếp tục cố gắng, tích cực hơn nữa, khắc phục những khó khăn tự học và sáng tạo nâng cao chất lượng đội ngũ tạo ra những chuyển mới của giáo viên Đông Triều trong dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Hội nghị giao ban công tác tháng 12/2014  

Sáng ngày 07/01/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2015. Đồng chí Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.

Các trường tiểu học cụm V tổ chức chuyên đề cấp cụm "Sử dụng phòng học thông minh trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học"  

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, sáng ngày 30/12/2014 các trường tiểu học cụm V tổ chức chuyên đề cấp cụm "Ứng dụng phòng học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học" tại trường TH Hoàng Quế. Về dự chuyên đề với nhà trường có Ban giám hiệu cùng các tổ trưởng chuyên môn của các trường trong cụm V.

Các thông tin khác:

Các trang: 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
Tin mới nhất