Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở cấp THCS năm học 2014-2015 

Phát biểu tại tổng kết hội thi, Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thầy cô giáo đạt được tại hội thi. Đồng chí mong muốn, các thầy cô giáo tiếp tục cố gắng, tích cực hơn nữa, khắc phục những khó khăn tự học và sáng tạo nâng cao chất lượng đội ngũ tạo ra những chuyển mới của giáo viên Đông Triều trong dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở cấp THCS thành công tốt đẹp  

Phát biểu tại tổng kết hội thi, Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thầy cô giáo đạt được tại hội thi. Đồng chí mong muốn, các thầy cô giáo tiếp tục cố gắng, tích cực hơn nữa, khắc phục những khó khăn tự học và sáng tạo nâng cao chất lượng đội ngũ tạo ra những chuyển mới của giáo viên Đông Triều trong dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Hội nghị giao ban công tác tháng 12/2014  

Sáng ngày 07/01/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2015. Đồng chí Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.

Các thông tin khác:

Các trang: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  
Tin mới nhất