Các trường mầm non trên địa bàn thị xã thực hiện duyệt kế hoạch năm học 2017-2018

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của các trường mầm non trên địa bàn thị xã, chủ yếu tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong các nhà trường; công tác phát triển giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; công tác xây dựng và phát triển Đảng; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và công nghệ trong quản lý và dạy học...


Trong các ngày từ 25-27/9/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 cho các trường mầm non trong toàn thị xã.

Các trường cụm IV tham gia duyệt kế hoạch năm học 2017-2018, với các giải pháp tập trung vào công tác điều tra phổ cập, huy động trẻ ra lớp đúng tuyến

Hội nghị duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của các trường mầm non trên địa bàn thị xã, chủ yếu tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong các nhà trường; công tác phát triển giáo dục; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; công tác xây dựng và phát triển Đảng; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và công nghệ trong quản lý và dạy học; quản lý tài chính hiệu quả, ưu tiên các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện hiệu quả nguồn kinh phí tiết kiệm từ Đề án 25 để tiếp tục duy trì, nâng chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục tổ chức tự đánh giá kiểm định chất lượng và tổ chức đánh giá ngoài; thực hiện đồng bộ các công tác kiểm tra nội bộ, công khai hóa thông tin, thi đua khen thưởng...

Hội nghị duyệt kế hoạch năm học 2017-2018 các trường cụm I 

Chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của cấp học mầm non thị xã: Huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đi học đạt 36%, 95% đối với học sinh độ tuổi mẫu giáo (riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%), 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 3%, khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì; 89% trường được đánh giá ngoài; phấn đấu năm 2017, 100% trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia (25 trường đạt mức độ 1, 03 trường đạt chuẩn mức độ 2), 100% các đơn vị thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đảm bảo theo chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm". Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; 100% các đơn vị triển khai thực hiện chương trình điều hòa cho em, mô hình lớp học thông minh, trường học thông minh, Đề án "soạn, duyệt giáo án online", ứng dụng hiệu quả Công nghệ thong tin vào quản lý và dạy học.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 các trường cụm II tập trung vào công tác huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp học

Để phấn đấu đạt được các chỉ tiêu trên, các đơn vị cần tập trung vào công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý, tập trung nguồn lực, vật lực vào thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính khả thi: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi bộ Đảng, công tác phát triển Đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trong các Chi bộ của nhà trường, tích cực phát huy được vai trò, trách nhiệm, nêu gương và tinh thần tiên phong của  người đứng đầu và các đồng chí đảng viên trong nhà trường; tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đó, chú trọng tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các cơ sở giáo dục mầm non và địa phương đi đầu trong đổi mới, phát triển giáo dục mầm non; xây dựng các kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ năm học đảm bảo khoa học, đầy đủ nội dung, mục tiêu thiết thực cụ thể, các giải pháp triển khai hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, phát huy được kết quả giáo dục năm học 2016-2017; thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản ban đầu, điều tra phổ cập giáo dục, huy động trẻ đến trường lớp đảm bảo chỉ tiêu được giao; Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non, trong đó, ứng dụng CNTT hiệu quả vào quản lý và dạy học, tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trở lên trong các lĩnh vực của hoạt động giáo dục, trong quản lý, chỉ đạo điều hành ở các đơn vị theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông bốn cấp (từ Trung ương đến địa phương); Đẩy mạnh việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học, nội dung và phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học; xây dựng, quy hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và tiếp cận hội nhập quốc tế, đẩy mạnh kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nòng cốt, tiêu biểu để triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non của thị xã; đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa trong giáo dục mầm non và tăng cường hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường nguồn lực tài chính đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường mầm non theo hướng chuẩn quốc gia, hiện đại hóa.

Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn các trường cụm III tham gia duyệt kế hoạch năm học 2017-2018

Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo thị xã, địa phương, sự phối hợp, chia sẻ của các ban ngành, hi vọng, các đơn vị sẽ triển khai thực hiện tốt các nhóm giải pháp để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiêm vụ năm học 2017-2018 của ngành GD&ĐT thị xã.

                                                                Ngọc Xuyến-Thu Trang, CV Phòng GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất