Một số biện pháp xử lý giống, rau màu

Video của Đài truyền hình Vĩnh Long