Tài nguyên mới nhất Tài nguyên mới nhất
Tài nguyên Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Từ khóa Loại tệp Tác giả:


Âm nhạc
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Giáo án Âm nhạc lớp 5
Hiển thị 1 mục.
Giáo án học kỳ I
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Bộ giáo án Chính tả lớp 5
2 Bộ giáo án lớp 5
Gồm các môn; Khoa học, Toán học, Tiếng việt, Đạo đức, Thể dục, Kỹ thuật, Mỹ thuật
3 Bộ giáo án Tập đọc lớp 5
4 giáo án lớp 5 tuần 1 đến tuần 7
Gồm môn Toán học và Tiếng việt
5 Giáo án Tiếng việt lớp 5 trọn bộ
6 Trọn bộ Giáo án Luyện từ và câu
Hiển thị 6 mục.
Mỹ thuật
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Toàn tập giáo án Mỹ thuật
Hiển thị 1 mục.
Ngoại ngữ
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Tuần 1 đến tuần 10
Giáo án Tiếng anh
2 Tuần 1 đến tuần 17
Giáo án Tiếng anh
3 Tuần 24 đến tuần 28
Giáo án tuần 24 đến tuần 28
4 Tuần 31.32
Giáo án Tiếng anh
Hiển thị 4 mục.
Tin học
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Bài 2: Sử dụng bình phun màu
2 Bài 3: Tổ chức thông tin trong máy tính
3 Bài 4: Trau chuốt hình vẽ
4 Bài: 2 Học xây lâu đài bằng phần mềm SAND CASTLE BUILDER
Hiển thị 4 mục.
Khoa học
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Bài 11: Dùng thuốc an toàn
2 Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ
3 Tuần 1 đến tuần 11
Hiển thị 3 mục.
Lịch Sử
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
2 Từ tuần 1 đến tuần 10
Hiển thị 2 mục.
Địa lí
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Bài 10; Nông nghiệp
2 Bài 5: Vùng biển nước ta
3 Tuần 5 đến tuần 11
Hiển thị 3 mục.