Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Đề tài:
Giáo dục tình cảm đạo đức học sinh thông qua môn Ngữ văn
2 Đề tài: Cách Tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm trong giờ dạy và học môn Tiếng Anh ở trường THCS
3 Đề tài: Dùng Bất đẳng thức để giải Phương trình-Hệ phương trình
4 Đề tài: Giáo dục đạo đức cho học sinh THCS thông qua giảng dạy các bộ môn văn hoá
5 Đề tài: Giúp Học sinh tiếp cận, luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi
6 Đề tài: Phương pháp sửa lỗi trong các bài Practice
7 Đề tài: Ứng dụng CNTT trong dạy học môn vật lý
8 Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ mônToán lớp 9
9 Đề tài: Xây dựng bộ đồ dùng dạy học điện tử môn Toán hai khối lớp 8- 9
10 Đề tài:Tổ chức học sinh học tập - thực hành theo cặp nhóm môn Tiếng Anh lớp 0
Hiển thị 10 mục.
trong 1