Tài nguyên
../document-library/doc Ebook Hướng dẫn sử dụng: PowerPoint 2010 Tiếng Việt
Số hiệu: 01
Tác giả: http://forum.duytan.edu.vn/
Trích yếu:

PowerPoint 2010 là một phần của bộ Microsoft Office 2010. Cũng giống như Word(Chương trình xử lý văn bản), Excel (Chương trình xử lý bản tính), Access ( xử lý cơ sở dữ liệu), PowerPoint giúp chúng ta tạo nên bài thuyết trình sinh động và lôi cuốn.

                    Xem tiếp tại đây >>>

                             Download

Kích thước: 21,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 6103
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình