Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Bài tập
Thực hành trên Microsoft Excel
2 Đề thi học sinh giỏi THCS
Môn Tin học
3 Đề thi khối Cán bộ công chức trẻ tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2016
4 Đề thi Tin học trẻ huyện Đông Triều lần thứ 3 - năm 2013
Chi tiết xin liên hệ với bộ phận CNTT - Phòng GD&ĐT để nhận pass (SĐT: 033.3671600)
5 Đề thi Tin học trẻ huyện Đông Triều lần thứ 4 - năm 2014
Chi tiết xin liên hệ với bộ phận CNTT - Phòng GD&ĐT để nhận pass (SĐT: 033.3671600)
6 Đề thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ 5 - năm 2015
Chi tiết liên hệ: Bộ phận CNTT của Phòng GD&ĐT (SĐT: 033.3671600) để nhận pass
7 Đề thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2013 Bảng A
8 Đề thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2015
(Chi tiết xin liên hệ bộ phận CNTT-Phòng GD&ĐT. SĐT: 033.3671600 để nhận pass)
9 Đề thi Tin học trẻ-các tỉnh, thành phố trong nước
10 Một số đề luyện thi:
Giải toán trên máy tính cầm tay
11 Một số đề thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh tham khảo
Các đơn vị có thể liên lạc với Bộ phận CNTT - Phòng GD&ĐT (SĐT: 0333.671600) để lấy mật khẩu cho các đề thi (tham khảo
12 Tin học trẻ Quốc gia
Các đề thi THT Quốc gia
13 Tin học trẻ-Quảng ninh
Hiển thị 13 mục.
trong 1