Tài nguyên
../document-library/ppt Tạo hình: Làm bưu thiếp tặng cô
Tác giả: Quách Thị Quỳnh - Trường Mầm non Hoa Lan
Trích yếu:

Chủ đề: Gia đình

Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Với clip trình chiếu file Powerpoint, bạn nên bấm chuột vào clip để xem đầy đủ kịch bản trình chiếu.)

Kích thước: 8.135,5k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 6528
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình