Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:


STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Bai Giang Microsoft excel - Lien.ppt
2 Bài giảng Microsoft word - Liên.ppt
3 GA thi Giáo viên giỏi - Tiếng anh - Đặng Thị Vân.ppt
4 HƯƠNG DẪN CÀI ĐẶT, KẾT NỐI VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MYTHWARE TẠI NHÀ
giải pháp gồm các nội dung cơ bản như Chuẩn bị các thiết bị phần cứng, phần mềm; Hướng dẫn cài đặt phần mềm phòng học thông minh (Mythware) trên...
Hiển thị 4 mục.