Tài nguyên
../document-library/pdf Công nghệ sản xuất Gốm sứ
Số hiệu: 02
Tác giả: TS Nguyễn Tiến Dũng
Trích yếu:

Giáo trình Công nghệ sản xuất Gốm sứ

Xem trước
1 of 88
Kích thước: 2.992,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 135992
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình