Ngành Giáo dục và Đào tạo ủng hộ gần 300 triệu đồng “Hỗ trợ nhà ở cho người có công và xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” thị xã Đông Triều năm 2017

Hưởng ứng Thư kêu gọi "Hỗ trợ nhà ở cho người có công và xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2017) của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều ngày 20 tháng 5 năm 2017. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành tích cực hưởng ứng tham gia với mức ủng hộ một ngày lương.

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất