Thứ năm, ngày 26/04/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường MN Nguyễn Huệ

Thứ sáu, ngày 27/04/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác tổ chức KT học kỳ II đối với khối lớp 9 của các trường THCS

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường MN Nguyễn Huệ

Thứ bảy, ngày 28/04/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác tổ chức KT học kỳ II đối với khối lớp 9 của các trườngTHCS

Hôm nay: Thứ ba, ngày 24 / 04 / 2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn


PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG VÀ PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC!