Thứ tư, ngày 24/10/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại trường THCS Mạo Khê II

Thứ năm, ngày 25/10/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại trường THCS Tân Việt

Thứ sáu, ngày 26/10/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại trường TH Kim Sơn

Thứ hai, ngày 29/10/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại trường MN Hoàng Quế

Thứ ba, ngày 30/10/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường TH Bình Khê II

Hôm nay: Thứ ba, ngày 23 / 10 / 2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Thị xã về công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước


CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2018 !