Thứ sáu, ngày 17/08/2018
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP hướng dẫn về công tác quản lý các trường TH tại TH Vĩnh Khê

Thứ bảy, ngày 18/08/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra CSVC của các trường TH, THCS trên địa bàn 

Thứ hai, ngày 20/08/2018
7 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra hoạt động dạy và học ngày đầu tiên bắt đầu chương trình năm học 2018-2019 của các trường tHCS trên địa bàn (cả ngày)

7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP, kiểm tra công tác bồi dưỡng chuyên môn hè 2018 của cấp học TH 

Thứ ba, ngày 21/08/2018
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP, kiểm tra công tác bồi dưỡng chuyên môn hè 2018 của cấp học TH 

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra hoạt động dạy và học  của các trường THCS trên địa bàn (cả ngày)

Thứ tư, ngày 22/08/2018
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP, kiểm tra công tác bồi dưỡng chuyên môn hè 2018 của cấp học TH 

Thứ năm, ngày 23/08/2018
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP, kiểm tra công tác bồi dưỡng chuyên môn hè 2018 của cấp học TH 

Hôm nay: Thứ năm, ngày 16 / 08 / 2018
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP, kiểm tra công tác bồi dưỡng chuyên môn hè 2018 của cấp học TH 

8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra hoạt động của các trường trên địa bàn sau ngày tựu trường năm học 2018-2019


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI (19/5/1890 - 19/5/2018)!