Thứ sáu, ngày 15/12/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo Hội thi giảng GVDG bậc TH năm học 2017-2018 tại cụm thi số 4.

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã tại TH Quyết Thắng

Tổ CNTT: Tổ chức thiết đặt hệ thống camera các trường theo tên miền ...@dongtrieu.edu.vn

Tổ CNTT: Kiểm tra trực tuyến các trường MN, TH, THCS khu vực III

Thứ hai, ngày 18/12/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo Hội thi giảng GVDG bậc TH năm học 2017-2018 tại cụm thi số 5.

Tổ CNTT: Kiểm tra trực tuyến các trường MN, TH, THCS khu vực IV

Thứ ba, ngày 19/12/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo Hội thi giảng GVDG bậc TH năm học 2017-2018 tại cụm thi số 5.

Tổ CNTT: Kiểm tra trực tuyến các trường MN, TH, THCS khu vực V

Hôm nay: Thứ năm, ngày 14 / 12 / 2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo Hội thi giảng GVDG bậc TH năm học 2017-2018 tại cụm thi số 4.

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã tại TH Vĩnh Khê

Tổ CNTT: Tổ chức thiết đặt hệ thống camera các trường theo tên miền ...@dongtrieu.edu.vn

 

8 giờ 00

Đ/c Hoàng Quang Phoang-PTP chỉ đạo công tác KĐCLGD tại trường MN Hồng Thái Đông

Tổ CNTT: Kiểm tra trực tuyến các trường MN, TH, THCS khu vực II

13 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác tổ chức KT học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với các trường THCS

13 giờ 30

Đ/c Hoàng Quang Phoang-PTP chỉ đạo công tác KĐCLGD tại trường MN Hồng Thái Đông


CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2017)!