Thứ hai, ngày 22/04/2019
13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Báo cáo Thường trực Thị ủy- UBND thị xã về việc triển khai nhiệm vụ GD&ĐT trên địa bàn thị xã.

Thứ ba, ngày 23/04/2019
7 giờ 00

Bộ phận TCCB: Dự tập huấn hướng dẫn thực hiện chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại Sở GD&ĐT.

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20 / 04 / 2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự và chỉ đạo Ngày hội Khoa học- Công nghệ Ngành GD&ĐT thị xã năm 2019.

8 giờ 00

Đ/c Hoàng Quang Phong-PTP, chỉ đạo công tác tổ chức Ngày hội KH&CN ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều năm 2019, tại công viên nước Hà Lan, phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh QN.

13 giờ 00

Đ/c Hoàng Quang Phong-PTP, chỉ đạo công tác tổ chức Ngày hội KH&CN ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều năm 2019, tại công viên nước Hà Lan, phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh QN.