Thứ ba, ngày 24/10/2017
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc tại UBND xã Hoàng Quế

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với các trường: TH Yên Thọ, TH Mạo Khê A, TH Mạo Khê B, TH Vĩnh Khê

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn giám sát đánh giá, bỏ phiếu tín nhiệm của HĐLĐ 01 năm đề nghị ký lại HĐLĐ.

Thứ tư, ngày 25/10/2017
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn giám sát đánh giá, bỏ phiếu tín nhiệm của HĐLĐ 01 năm đề nghị ký lại HĐLĐ.

7 giờ 45

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với các trường: THCS Mạo Khê I, TH Quyết Thắng, THCS Kim Sơn, THCS Đức Chính

13 giờ 30

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn giám sát đánh giá, bỏ phiếu tín nhiệm của HĐLĐ 01 năm đề nghị ký lại HĐLĐ.

Thứ hai, ngày 30/10/2017
13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị chất vấn và trả lời chất vấn của cử tri trước kỳ họp thứ 5- HĐND thị xã khóa XIX

Hôm nay: Thứ hai, ngày 23 / 10 / 2017
13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với các trường: THCS Hồng Thái Đông, THCS Hồng Thái Tây, TH Hồng Thái Tây, TH Hoàng Quế, TH Yên Đức

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn giám sát đánh giá, bỏ phiếu tín nhiệm của HĐLĐ 01 năm đề nghị ký lại HĐLĐ.


 

Chúc mừng ngày 20/10 thật là ý nghĩa, vui tươi, ngập tràn hạnh phúc!