Thứ bảy, ngày 24/02/2018
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Lễ Khai hội Ngọa Vân xuân 2018

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23 / 02 / 2018
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra nền nếp dạy và học các trường sau nghỉ Tết Nguyên đán


MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018!