Thứ ba, ngày 25/09/2018
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra nền nếp đầu năm học tại các trường Mầm non trên địa bàn thị xã

Thứ tư, ngày 26/09/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT

Thứ năm, ngày 27/09/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra nền nếp học sinh đầu cấp tại các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã

Thứ sáu, ngày 28/09/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra nền nếp dạy và học tại các trường THCS trên địa bàn thị xã

Hôm nay: Thứ hai, ngày 24 / 09 / 2018
13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự họp Thường trực Thị ủy

19 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Đêm Hội Trăng Rằm tại xã Tràng An


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 73 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2018)!