Thứ năm, ngày 18/01/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy phường Đông Triều

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, trưởng thôn- khu phố (tại Hội trường phường Mạo Khê)

Thứ sáu, ngày 19/01/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy phường Đức Chính

14 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết Hội thi GVDG cấp thị xã dành cho GV tiểu học năm học 2017-2018

Thứ hai, ngày 22/01/2018
13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, trưởng thôn- khu phố (tại Trung tâm Hội nghị thị xã)

Thứ ba, ngày 23/01/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Yên Thọ

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Tràng An

Thứ tư, ngày 24/01/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Hồng Thái Tây

14 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Thủy An

Hôm nay: Thứ tư, ngày 17 / 01 / 2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy phường Kim Sơn

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Hồng Phong


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN 2018 !