Chủ nhật, ngày 24/06/2018
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Thăm và động viên các Điểm  thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn thị xã

Thứ hai, ngày 25/06/2018
7 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia BCĐ kiểm tra ANTT  các Điểm  thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn thị xã (cả ngày)

Thứ ba, ngày 26/06/2018
7 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia BCĐ kiểm tra ANTT  các Điểm  thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn thị xã (cả ngày)

Thứ tư, ngày 27/06/2018
7 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia BCĐ kiểm tra ANTT  các Điểm  thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn thị xã

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 23 / 06 / 2018

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI (19/5/1890 - 19/5/2018)!