Thứ năm, ngày 25/10/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại trường THCS Tân Việt

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại trường TH Kim sơn

Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm-PTP: Tham gia đoàn Kiểm tra nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu của thị xã (cả ngày).

Thứ sáu, ngày 26/10/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại trường TH Kim Sơn

Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm-PTP: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại trường THCS Tân Việt

Thứ hai, ngày 29/10/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại trường MN Hoàng Quế

Thứ ba, ngày 30/10/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường TH Bình Khê II

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 tại trường TH Bình Khê 2

Thứ tư, ngày 31/10/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường TH Bình Khê II

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 tại trường TH Bình Khê 2

Hôm nay: Thứ tư, ngày 24 / 10 / 2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại trường THCS Mạo Khê II

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra công tác đầu năm học 2018-2019 tại trường THCS Mạo Khê II.

Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm-PTP: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019tại  trường THCS Mạo Khê II.


CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2018 !