Thứ năm, ngày 25/01/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Tràng Lương

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường TH Xuân Sơn.

14 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Việt Dân

Thứ sáu, ngày 26/01/2018
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Chỉ đạo Hội nghị chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học bộ môn và cách thức tổ chức tiết Sinh hoạt tập thể cấp TH tại trường TH Vĩnh Khê 

8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự họp thường kỳ UBND Tỉnh (trực tuyến)

Thứ hai, ngày 29/01/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã An Sinh

14 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Tân Việt

Thứ tư, ngày 31/01/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Hoàng Quế

14 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Bình Dương

Hôm nay: Thứ tư, ngày 24 / 01 / 2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Hồng Thái Tây

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường TH Xuân Sơn.

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường TH Xuân Sơn.

14 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Thủy An


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN 2018 !