Thứ năm, ngày 26/04/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường MN Nguyễn Huệ

Đ/c Hoàng Quang Phong-PTP, Kiểm tra toàn diện trường MN Nguyễn Huệ

8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2018 của Sở GD&ĐT (trực tuyến)

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự phiên họp thường kỳ UBND thị xã 

Đ/c Hoàng Quang Phong-PTP, Kiểm tra toàn diện trường MN Nguyễn Huệ

Thứ sáu, ngày 27/04/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị tổng kết chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" tại trường MN Bình Minh

Đ/c Hoàng Quang Phong-PTP, Kiểm tra toàn diện trường MN Nguyễn Huệ

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội thảo "Xây dựng chính sách hỗ trợ HS-SV tham gia NC, ứng dụng sáng tạo KH, CN" do Sở GD&ĐT tổ chức (tại trường THPT chuyên Hạ Long)

Đ/c Hoàng Quang Phong-PTP, Kiểm tra toàn diện trường MN Nguyễn Huệ

Thứ bảy, ngày 28/04/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác tổ chức KT học kỳ II đối với khối lớp 9 của các trườngTHCS

Hôm nay: Thứ tư, ngày 25 / 04 / 2018
7 giờ 30

Đ/c Hoàng Quang Phong-PTP trực cơ quan Phòng GD&ĐT

13 giờ 30

Đ/c Hoàng Quang Phong-PTP trực cơ quan Phòng GD&ĐT


PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG VÀ PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC!