Thứ năm, ngày 15/11/2018
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác cải tạo, chỉnh trang khuôn viên, lớp học, công trình VS của các trường học trên địa bàn.

Thứ sáu, ngày 16/11/2018
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác cải tạo, chỉnh trang khuôn viên, lớp học, công trình VS của các trường học trên địa bàn.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 14 / 11 / 2018
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác cải tạo, chỉnh trang khuôn viên, lớp học, công trình VS của các trường học trên địa bàn.


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH (30/10/1963 - 30/10/2018)!