Thứ năm, ngày 19/10/2017
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Dự Hội nghị CBVC-LĐ tại trường MN Sao Mai.

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh kiểm tra công nhận trường chuẩn Quốc gia: THCS Tràng Lương, THCS Tràng An, THCS Nguyễn Huệ

Đ/c Nguyễn Thị Hường- PTP làm việc tại cơ quan Phòng GD&ĐT

Thứ sáu, ngày 20/10/2017
8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Hường- PTP dự Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh

Thứ bảy, ngày 21/10/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2017-2022

Đ/c Nguyễn Thị Hường- PTP dự Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh

Hôm nay: Thứ tư, ngày 18 / 10 / 2017
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Dự Hội nghị CBVC-LĐ tại trường MN Nguyễn Huệ.

Đ/c Nguyễn Thị Hường- PTP dự Hội nghị CB-VC-LĐ tại trường TH Hoàng Quế

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh kiểm tra công nhận trường chuẩn Quốc gia: THCS Tràng Lương, THCS Tràng An, THCS Nguyễn Huệ


 

Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân!  Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển.