Thứ sáu, ngày 23/03/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với Đoàn công tác của Phòng GDMN- Sở GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo  chấm bài thi viết của giáo viên và học sinh  tại Ngày hội Viết chữ đẹp cấp TH năm học 2017-2018 tại Phòng GD&ĐT ( cả ngày)

Thứ bảy, ngày 24/03/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương và trao quỹ Tài năng trẻ năm 2018 (Tại UBND thị xã)

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo  chấm bài thi viết của giáo viên và học sinh  tại Ngày hội Viết chữ đẹp cấp TH năm học 2017-2018 tại Phòng GD&ĐT ( cả ngày)

Thứ ba, ngày 27/03/2018
8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh

Thứ tư, ngày 28/03/2018
8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh

Thứ năm, ngày 29/03/2018
8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh

Hôm nay: Thứ năm, ngày 22 / 03 / 2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo Ngày hội "Viết chữ và trình bày bài đẹp cấp Tiểu học năm học 2017-2018" (Tại trường TH Vĩnh Khê)

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo tổ chức Ngày hội Viết chữ đẹp cấp TH năm học 2017-2018 tại trường TH Vĩnh Khê


PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG VÀ PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC!