Thứ ba, ngày 12/12/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo Hội thi giảng GVDG bậc TH năm học 2017-2018 tại cụm thi số 3.

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã tại TH Bình Khê 1

8 giờ 00

Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm-PTP: Họp tại Hội trường tầng 3 khối Đoàn thể thị xã.

13 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác tổ chức KT học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với các trường THCS

Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm-PTP:Kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kỳ 1 của các trường THCS.

Thứ tư, ngày 13/12/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo Hội thi giảng GVDG bậc TH năm học 2017-2018 tại cụm thi số 3.

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã tại TH Tràng An

13 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác tổ chức KT học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với các trường THCS

Thứ năm, ngày 14/12/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo Hội thi giảng GVDG bậc TH năm học 2017-2018 tại cụm thi số 4.

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã tại TH Vĩnh Khê

13 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác tổ chức KT học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với các trường THCS

Thứ sáu, ngày 15/12/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo Hội thi giảng GVDG bậc TH năm học 2017-2018 tại cụm thi số 4.

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã tại TH Quyết Thắng

Thứ hai, ngày 18/12/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo Hội thi giảng GVDG bậc TH năm học 2017-2018 tại cụm thi số 5.

Hôm nay: Thứ hai, ngày 11 / 12 / 2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo Hội thi giảng GVDG bậc TH năm học 2017-2018 tại cụm thi số 2.

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã tại TH Hưng Đạo


CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2017)!