Thứ hai, ngày 23/10/2017
13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với các trường: THCS Hồng Thái Đông, THCS Hồng Thái Tây, TH Hồng Thái Tây, TH Hoàng Quế, TH Yên Đức

Thứ ba, ngày 24/10/2017
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc tại UBND xã Hoàng Quế

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với các trường: TH Yên Thọ, TH Mạo Khê A, TH Mạo Khê B, TH Vĩnh Khê

Thứ tư, ngày 25/10/2017
7 giờ 45

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với các trường: THCS Mạo Khê I, TH Quyết Thắng, THCS Kim Sơn, THCS Đức Chính

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 21 / 10 / 2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2017-2022

Đ/c Nguyễn Thị Hường- PTP dự Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh


 

Chúc mừng ngày 20/10 thật là ý nghĩa, vui tươi, ngập tràn hạnh phúc!