Thứ bảy, ngày 28/04/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác tổ chức KT học kỳ II đối với khối lớp 9 của các trườngTHCS

Thứ năm, ngày 03/05/2018
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự và chỉ đạo Hội nghị giao ban Hiệu trưởng tháng 5/2018 

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 27 / 04 / 2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị tổng kết chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" tại trường MN Bình Minh

Đ/c Hoàng Quang Phong-PTP, Kiểm tra toàn diện trường MN Nguyễn Huệ

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội thảo "Xây dựng chính sách hỗ trợ HS-SV tham gia NC, ứng dụng sáng tạo KH, CN" do Sở GD&ĐT tổ chức (tại trường THPT chuyên Hạ Long)

Đ/c Hoàng Quang Phong-PTP, Kiểm tra toàn diện trường MN Nguyễn Huệ


PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG VÀ PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC!