Thứ ba, ngày 11/12/2018
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP kiểm tra toàn diện trường TH Quyết Thắng

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 tại trường TH Quyết Thắng.

Thứ tư, ngày 12/12/2018
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP kiểm tra nhiệm vụ năm học  trường TH Yên Thọ

8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị tổng kết thi đua Khối Phòng GD&ĐT năm 2018

Thứ năm, ngày 13/12/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Kỳ họp thứ 8- HĐND thị xã khóa XIX

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo chấm SKKN Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học lần thứ Ba tại Hội trường S1- Phòng GD&ĐT

Thứ sáu, ngày 14/12/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Kỳ họp thứ 8- HĐND Thị xã khóa XIX

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo chấm SKKN Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học lần thứ Ba tại Hội trường S1- Phòng GD&ĐT

Hôm nay: Thứ hai, ngày 10 / 12 / 2018
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP kiểm tra toàn diện trường TH Quyết Thắng

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 tại trường TH Quyết Thắng.


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH (30/10/1963 - 30/10/2018)!