Thứ năm, ngày 24/08/2017
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT (tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh)

Thứ sáu, ngày 25/08/2017
13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT

Thứ bảy, ngày 26/08/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2017-2018 của các trường học trên địa bàn

Thứ hai, ngày 28/08/2017
7 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự và chỉ đạo họp Chi bộ, cơ quan Phòng GD&ĐT

Thứ ba, ngày 29/08/2017
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2017-2018 của các trường học trên địa bàn

Thứ tư, ngày 30/08/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2017-2018 của các trường học trên địa bàn

Hôm nay: Thứ tư, ngày 23 / 08 / 2017
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018 do Sở GD&ĐT tổ chức

Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm-PTP: Dự Hội nghị Bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018 do Sở GD&ĐT tổ chức tại TP Hạ Long.


KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)