Thứ hai, ngày 26/06/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự họp Thường trực Thị ủy

14 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự hội nghị giao ban công tác  của HĐND thị xã Đông Triều.

Thứ ba, ngày 27/06/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự họp BTV Thị ủy

Thứ tư, ngày 28/06/2017
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra hoạt động dạy và học bơi tại các trường có đặt bể bơi di động

Thứ năm, ngày 29/06/2017
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Khai mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Thứ sáu, ngày 30/06/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra hoạt động trông giữ trẻ trong hè tại các trường MN trên địa bàn

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 24 / 06 / 2017
7 giờ 15

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia BCĐ Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 thị xã Đông Triều.