Thứ ba, ngày 23/01/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Yên Thọ

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Tràng An

Thứ tư, ngày 24/01/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Hồng Thái Tây

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường TH Xuân Sơn.

14 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Thủy An

Thứ năm, ngày 25/01/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Tràng Lương

14 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Việt Dân

Thứ sáu, ngày 26/01/2018
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự họp thường kỳ UBND Tỉnh (trực tuyến)

Thứ hai, ngày 29/01/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã An Sinh

14 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia chương trình làm việc của BTV Thị ủy với Đảng ủy xã Tân Việt

Hôm nay: Thứ hai, ngày 22 / 01 / 2018
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường TH Đức Chính.

Tồ CNTT: Tham gia kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại trường TH Đức Chính

8 giờ 00

Tổ CNTT: Tổ chức tập huấn trường học trực tuyến tại Phòng GD&ĐT

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, trưởng thôn- khu phố (tại Trung tâm Hội nghị thị xã)

Tổ CNTT: Tổ chức tập huấn trường học trực tuyến tại phòng GD&ĐT


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN 2018 !