Thứ tư, ngày 27/03/2019
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 đối với trường TH Nguyễn Huệ.

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP: chỉ đạo kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 tại trường TH Nguyễn Huệ

Thứ năm, ngày 28/03/2019
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 đối với trường TH Nguyễn Huệ.

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP: chỉ đạo kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 tại trường TH Nguyễn Huệ

Thứ sáu, ngày 29/03/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP: chỉ đạo kiểm tra định kỳ giữa kỳ I, cấp Tiểu học, năm học 2018-2019

Hôm nay: Thứ ba, ngày 26 / 03 / 2019
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 đối với trường MN Sơn Ca.

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP: dự phiên họp UBND thị xã thường kỳ tháng 3/2019, tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

8 giờ 00

Đ/c Hoàng Quang Phong-PTP, chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện trường MN Sơn Ca.

13 giờ 30

Đ/c Hoàng Quang Phong-PTP, chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện trường MN Sơn Ca.


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 !