Thứ hai, ngày 26/02/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra nền nếp dạy và học của các trường MN, TH, THCS trên địa bàn 

Thứ ba, ngày 27/02/2018
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường MN trên địa bàn (cả ngày)

Thứ tư, ngày 28/02/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường TH trên địa bàn (cả ngày)

Thứ năm, ngày 01/03/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường THCS trên địa bàn (cả ngày)

Thứ sáu, ngày 02/03/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra đột xuất công tác chăm sóc và nuôi dưỡng tại một số trường MN trên địa bàn 

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 24 / 02 / 2018
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Lễ Khai hội Ngọa Vân xuân 2018


MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018!