Thứ hai, ngày 27/11/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường MN Hoa Mai

Bộ phận TCCB: Tham gia đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường MN Hoa Mai

Thứ ba, ngày 28/11/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường MN Hoa Mai

Bộ phận TCCB: Tham gia đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường MN Hoa Mai

Thứ tư, ngày 29/11/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường THCS Xuân Sơn

Bộ phận TCCB: Tham gia đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường THCS Xuân Sơn

Thứ năm, ngày 30/11/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường THCS Xuân Sơn

Bộ phận TCCB: Tham gia đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường THCS Xuân Sơn

Thứ sáu, ngày 01/12/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường THCS Hồng Thái Tây

Bộ phận TCCB: Tham gia đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường THCS Hồng Thái Tây

Thứ bảy, ngày 02/12/2017
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường THCS Hồng Thái Tây

Bộ phận TCCB: Tham gia đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường THCS Hồng Thái Tây

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 25 / 11 / 2017
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP dự Đại hội Công đoàn thị xã Đông Triều lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Đại hội Công đoàn thị xã Đông Triều lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

14 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại UBND xã Yên Thọ


CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) !