Thứ tư, ngày 26/09/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT

Thứ năm, ngày 27/09/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra nền nếp học sinh đầu cấp tại các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã

Thứ sáu, ngày 28/09/2018
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra nền nếp dạy và học tại các trường THCS trên địa bàn thị xã

Hôm nay: Thứ ba, ngày 25 / 09 / 2018
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra nền nếp đầu năm học tại các trường Mầm non trên địa bàn thị xã


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 73 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2018)!