Hôm nay: Thứ năm, ngày 27 / 06 / 2019
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra các công trình cải tạo, sửa chữa CSVC của các trường học trên địa bàn