Thứ năm, ngày 02/05/2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác tổ chức KT học kỳ 2, năm học 2018-2019 tại các trường THCS trên địa bàn thị xã

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 26 / 04 / 2019
7 giờ 00

Bộ phận TCCB: Dự tập huấn hướng dẫn thực hiện chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại Sở GD&ĐT.

7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP  chỉ đạo khảo sát tiếng Anh lớp 5, lớp 9 theo chương trình của Bộ GD&ĐT

8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự họp trực tuyến UBND tỉnh