Thư viện văn bản
  • Triển khai thi hành Pháp lệnh
  • «Back
code-number: Số: 23/CT-UBND
issue-date: 22/12/11
Cơ quan ban hành: Nguyễn Văn Đọc
Abstract:

V/v: Triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

1 of 3