TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ " XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM" CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Hôm nay, ngày 24 tháng 01 năm 2019, trường mầm non Hoa Anh Đào tổ chức chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường năm học 2018- 2019, thực hiện trên 02 lớp điểm 5A1 và 3C1, với 03 nội dung tập trung trọng tâm:
1. Xây dựng môi trường giáo dục;
2. Xây dựng kế hoạch giáo dục;
3. Tổ chức hoạt động giáo dục ( Hoạt động chơi và hoạt động học).


       Thực hiện Kế hoạch số: 1116/PGDĐT-GDMN, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều: V/v hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2018- 2019.

       Thực hiện Kế hoạch số: Số: 89/KH-MNHAD, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của trường Mầm non Hoa Anh Đào: V/v hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2018- 2019.

       Hôm nay, ngày 24 tháng 01 năm 2019, trường mầm non Hoa Anh Đào tổ chức chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường năm học 2018- 2019, thực hiện trên 02 lớp điểm 5A1 và 3C1, với 03 nội dung tập trung trọng tâm:

       1. Xây dựng môi trường giáo dục;

       2. Xây dựng kế hoạch giáo dục;

       3. Tổ chức hoạt động giáo dục ( Hoạt động chơi và hoạt động học).

       Cách tính điểm được tính trên Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non, với tổng điểm là 200 điểm, trong đó: Nội dung 1: 78 điểm; Nội dung 2: 37,5 điểm; Nội dung 3: 84,5 điểm.

       Kết quả: 5A1: 195/200 điểm.

                     3C1: 190/200 điểm.

       Qua chuyên đề này này BGH nhà trường tổ chức rút kinh nghiệm cho toàn thể CB, GV trong nhà trường, tiến hành nhân rộng ra các lớp mẫu giáo trong toàn trường để chuẩn bị cho chuyên đề cấp cụm trường dự kiếm vào tháng 3 năm 2019.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyên đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTV: Trần Thị Kim Nhung


No comments yet. Be the first.

Others:
Tin mới nhất