Thư viện Học tập cộng đồng
../document-library/flv Kỹ thuật chăm sóc một số cây trồng vụ đông.
Play
To enable view this clip, click-here.

(Note: play-media-note=Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Đường liên kết tải về ở phía dưới.)

Size: 42,318.8k
Download: Click on here to download
# of Downloads: 5250
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
URL:
Comments