Tài nguyên
Match of the following fields:
Title Description
Content Source/Author:


# Title Download
Audio Video Other
1 Bai Giang Microsoft excel - Lien.ppt
2 Bài giảng Microsoft word - Liên.ppt
3 GA thi Giáo viên giỏi - Tiếng anh - Đặng Thị Vân.ppt
4 HƯƠNG DẪN CÀI ĐẶT, KẾT NỐI VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MYTHWARE TẠI NHÀ
giải pháp gồm các nội dung cơ bản như Chuẩn bị các thiết bị phần cứng, phần mềm; Hướng dẫn cài đặt phần mềm phòng học thông minh (Mythware) trên...
Showing 4 results.