Tài nguyên
../document-library/ppt Tiết 54: Tiếng gà trưa
code-number: Tiết 54
Author: GV Vũ Thị Hồng - THCS Mạo Khê II
Abstract:

Bài giảng trình chiếu trên Powerpoint

Play

(Note: play-media-note=Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Đường liên kết tải về ở phía dưới.)

Size: 927.5k
Download: Click on here to download    View Document
# of Downloads: 2083
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
URL:
Comments