/17Monday, 07:30
27/11

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường MN Hoa Mai

Bộ phận TCCB: Tham gia đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường MN Hoa Mai

/17Tuesday, 07:30
28/11

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường MN Hoa Mai

Bộ phận TCCB: Tham gia đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường MN Hoa Mai

/17Wednesday, 07:30
29/11

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường THCS Xuân Sơn

Bộ phận TCCB: Tham gia đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường THCS Xuân Sơn

/17Thursday, 07:30
30/11

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường THCS Xuân Sơn

Bộ phận TCCB: Tham gia đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường THCS Xuân Sơn

/17Friday, 07:30
1/12

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường THCS Hồng Thái Tây

Bộ phận TCCB: Tham gia đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường THCS Hồng Thái Tây

/17Saturday, 07:30
2/12

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường THCS Hồng Thái Tây

Bộ phận TCCB: Tham gia đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2017-2018 tại trường THCS Hồng Thái Tây

Today: Saturday, 25 / 11 / 17
25/11

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP dự Đại hội Công đoàn thị xã Đông Triều lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Đại hội Công đoàn thị xã Đông Triều lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

25/11

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại UBND xã Yên Thọ


CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017) !