/19Monday, 07:30
25/03

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 đối với trường MN Sơn Ca.

/19Monday, 08:00
25/03

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP: Tham gia đoàn công tác của thị xã về làm việc với Đảng ủy xã Yên Thọ.

/19Monday, 13:30
25/03

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP: dự họp UBND thị xã, phòng họp B

/19Tuesday, 07:30
26/03

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 đối với trường MN Sơn Ca.

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP: dự phiên họp UBND thị xã thường kỳ tháng 3/2019, tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

/19Wednesday, 07:30
27/03

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 đối với trường TH Nguyễn Huệ.

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP: chỉ đạo kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 tại trường TH Nguyễn Huệ

/19Thursday, 07:30
28/03

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 đối với trường TH Nguyễn Huệ.

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP: chỉ đạo kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 tại trường TH Nguyễn Huệ

/19Friday, 07:30
29/03

Đ/c Nguyễn Thị Hường -PTP: chỉ đạo kiểm tra định kỳ giữa kỳ I, cấp Tiểu học, năm học 2018-2019

Today: Sunday, 24 / 03 / 19

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 !