/17Saturday, 07:30
23/09

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn giám sát bổ phiếu tín nhiệm đối với HĐLĐ 01 năm đề nghị ký lại HĐLĐ.

/17Saturday, 08:00
23/09

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Duyệt Kế hoạch năm học 2017-2018 các trường TH khu vực V tại Phòng GD&ĐT

Bộ phận CMTH: Tham gia duyệt kế hoạch năm học 2017- 2018 các trường Tiểu học cụm V tại Phòng GD.

/17Saturday, 13:00
23/09

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn giám sát bổ phiếu tín nhiệm đối với HĐLĐ 01 năm đề nghị ký lại HĐLĐ.

/17Monday, 07:30
25/09

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Họp Chi ủy- Ban lãnh đạo Phòng.

/17Tuesday, 07:30
26/09

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự và chỉ đạo duyệt KH năm học các trường MN, TH, THCS trên địa bàn.

/17Wednesday, 07:30
27/09

Bộ phận TCCB: Kiểm tra hồ sơ trường đề nghị công nhận chuẩn tại THCS Nguyễn Huệ.

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc tại trường MN Yên Thọ, THCS Nguyễn Huệ

/17Thursday, 07:30
28/09

Bộ phận TCCB: Kiểm tra hồ sơ trường đề nghị công nhận chuẩn tại THCS Tràng An.

/17Thursday, 08:00
28/09

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2017-2018 tại Sở GD&ĐT

/17Friday, 07:00
29/09

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với trường THCS Tràng Lương.

/17Friday, 07:30
29/09

Bộ phận TCCB: Kiểm tra hồ sơ trường đề nghị công nhận chuẩn tại THCS Tràng Lương.

Today: Friday, 22 / 09 / 17
22/09

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT

22/09

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP: Làm việc với đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT

Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm-PTP: Dự họp trưc tuyến phiên họp thường kỳ UBND Tỉnh tại phòng hop B của UBND thị xã (cả ngày).
22/09

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Làm việc với đoàn Thanh tra Sở GD&ĐT


 

Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân!  Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển.