/18Sunday, 08:00
24/06

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Thăm và động viên các Điểm  thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn thị xã

/18Monday, 07:00
25/06

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia BCĐ kiểm tra ANTT  các Điểm  thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn thị xã (cả ngày)

/18Tuesday, 07:00
26/06

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia BCĐ kiểm tra ANTT  các Điểm  thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn thị xã (cả ngày)

/18Wednesday, 07:00
27/06

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Tham gia BCĐ kiểm tra ANTT  các Điểm  thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn thị xã

Today: Saturday, 23 / 06 / 18

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI (19/5/1890 - 19/5/2018)!