/18Saturday, 08:00
24/02

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự Lễ Khai hội Ngọa Vân xuân 2018

/18Monday, 07:30
26/02

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra nền nếp dạy và học của các trường MN, TH, THCS trên địa bàn 

/18Tuesday, 08:00
27/02

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường MN trên địa bàn (cả ngày)

/18Wednesday, 07:30
28/02

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường TH trên địa bàn (cả ngày)

/18Thursday, 07:30
1/03

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 các trường THCS trên địa bàn (cả ngày)

/18Friday, 07:30
2/03

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra đột xuất công tác chăm sóc và nuôi dưỡng tại một số trường MN trên địa bàn 

Today: Friday, 23 / 02 / 18
23/02

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra nền nếp dạy và học các trường sau nghỉ Tết Nguyên đán


MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018!