Kỷ niệm 705 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 - 2013): Phật hoàng và những giá trị còn mãi

(Theo daidoanket.vn): Có thể khẳng định rằng thời gian càng lùi xa, tầm vóc và ảnh hưởng của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông ngày càng trở nên to lớn và sâu sắc trong lịch sử. Điều này được thể hiện ngày càng thuyết phục qua các hoạt động nghiên cứu sự nghiệp của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông của các nhà khoa học, nhà sử học, nhà nghiên cứu, các học giả…


Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

 

Trần Nhân Tông - vị vua hiền minh
 
Thái tử Trần Khâm, tức vua Trần Nhân Tông sau này, sinh năm 1258, chính vào năm quân dân ta đánh thắng quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất, để rồi sau này trở thành người đứng đầu nhà nước Đại Việt đương đầu với hai cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo lần thứ hai (1285) và thứ ba (1288) của quân Mông -Nguyên hùng mạnh nhất thế giới thời kỳ đó. Vua Trần Nhân Tông đã huy động và tổ chức được sức mạnh toàn dân tộc Đại Việt chiến đấu và chiến thắng kẻ xâm lược, giữ vững nền độc lập, tự chủ quốc gia, chôn vùi mộng xâm lược nước Đại Việt của Hốt Tất Liệt. 
 

 

 Tin mới nhất