QUY TRÌNH: Chuyển trường đối với học sinh THCS

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.


Chi tiết xin xem và tải về tại đây >>>