QUY TRÌNH: Sáp nhập và chia tách trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, cao nhất là THCS để thành lập mới

Quy trình này quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ sáp nhập và chia tách trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, cao nhất là THCS để thành lập mới.


Chi tiết xin xem và tải về tại đây >>>