Danh sách bài viết theo chuyên mục

Bộ máy Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều 

TỔ CHỨC BỘ MÁY PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 

Giới thiệu nhân sự và phân công trách nhiệm CBCV-NV Phòng GD&ĐT Đông Triều  

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều Địa chỉ : Khu 4 -Thị trấn Đông Triều - TX Đông Triều - Quảng Ninh Port http://dongtrieu.edu.vn Website http://dongtrieu.edu.vn Email: phonggiaoduc@dongtrieu.edu.vn hoặc pgddongtrieu.quangninh@moet.edu.vn Điện thoại VP: 033.3870030 Fax: 033.3671600

Nhà giáo Ưu tú: Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo  

Nhà giáo : Lưu Xuân Giới . Trú quán : TT Mạo Khê - TX Đông Triều - QN, SHCC: 114536 - TĐCM : Đại học Quản lý giáo dục, ĐT: 3870135, EMail:lxgioitppgd@dongtrieu.edu.vn; tp.pgddongtrieu.quangninh@moet.edu.vn

Nhà giáo Lê Thị Lý-Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT Đông Triều  

Thường trú: Thôn 3-Đức Chính-Đông Triều-QN, Số ĐT CQ: 033370729, Trình độ Lý luận: Trung cấp Chính trị, Trình độ Chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiểu học

Nhà giáo Lê Thu Trà-Phó Trưởng phòng  

Địa chỉ thường trú: Khu đa khoa-Mễ Xá I-Hưng Đạo-Đông Triều-Quảng Ninh; Ngày vào Đảng: 06/01/2003, Chính thức: 06/01/2004; Số hiệu viên chức: 30.046; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngữ văn. Trình độ LLCT: Cao cấp

Nhà giáo Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng phòng  

Địa chỉ thường trú: Thôn I - Đức Chính - Đông Triều - Quảng Ninh; Ngày vào Đảng: 3/5/2003, Chính thức: 13/5/2004; Số hiệu viên chức: 30.015; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục ; Trình độ lý luận :Trung cấp chính trị.

Nhà giáo : Nguyễn Thu Hường - Phó trưởng phòng  

Nhà giáo: Nguyễn Thu Hường. Trú quán: TT Mạo Khê - Đông Triều - QN. Ngày vào Đảng: 03/8/1993 chính thức: 03/8/1994. SHCC: 30.014- TĐCM: Đại học sư phạm Tiểu học.

Tổ Công nghệ thông tin  

Tổ CNTT của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều tổ chức, quản lý các hoạt động về CNTT của ngành GD&ĐT huyện Đông Triều TỔ KẾ HOẠCH-TÀI VỤ: Thực hiên chức năng quản lý nhà nước kế hoạch, hoạt động tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; về phát triển và quản lý cơ sở vật chất trong ngành.

Tổ Hành chính-Tổng hợp  

Giúp Trưởng phòng thực hiện: Công tác văn phòng-tổng hợp; Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, chế độ chính sách...

Tổ Kế hoạch - Tài vụ  

TỔ KẾ HOẠCH-TÀI VỤ: Thực hiên chức năng quản lý nhà nước kế hoạch, hoạt động tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; về phát triển và quản lý cơ sở vật chất trong ngành.


Tin mới nhất