Danh sách bài viết theo chuyên mục

Lịch tiếp dân 

Lịch tiếp công dân năm 2015

 

Giới thiệu nhân sự và phân công trách nhiệm CBCV-NV Phòng GD&ĐT Đông Triều  

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều Địa chỉ : Khu 4 -phường Đông Triều - TX. Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh Port http://dongtrieu.edu.vn Website http://dongtrieu.edu.vn Email: phonggiaoduc@dongtrieu.edu.vn hoặc pgddongtrieu.quangninh@moet.edu.vn Điện thoại VP: 033.3870030 Fax: 033.3671600

Giới thiệu nhân sự và phân công trách nhiệm CBCV-NV Phòng GD&ĐT Đông Triều  

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều Địa chỉ : Khu 4 -Thị trấn Đông Triều - huyện Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh Port http://dongtrieu.edu.vn Website http://dongtrieu.edu.vn Email: phonggiaoduc@dongtrieu.edu.vn hoặc pgddongtrieu.quangninh@moet.edu.vn Điện thoại VP: 033.3870030 Fax: 033.3671600

QUY CHẾ LÀM VIỆC  

Quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều năm 2015

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ  

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ: Trong cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều năm 2015

QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN  

QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG: Giữa BCH Công đoàn Giáo dục và Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đông Triều về quan hệ công tác giữa cơ quan Giáo dục và Công đoàn Giáo dục năm 2015

Giới thiệu nhân sự và phân công trách nhiệm CBCV-NV Phòng GD&ĐT Đông Triều  

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều Địa chỉ : Khu 4 -Thị trấn Đông Triều - huyện Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh Port http://dongtrieu.edu.vn Website http://dongtrieu.edu.vn Email: phonggiaoduc@dongtrieu.edu.vn hoặc pgddongtrieu.quangninh@moet.edu.vn Điện thoại VP: 033.3870030 Fax: 033.3671600

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ  

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ: Trong cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều năm 2014

QUY CHẾ LÀM VIỆC  

Quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều năm 2014

QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN  

QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG: Giữa BCH Công đoàn Giáo dục và Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đông Triều về quan hệ công tác giữa cơ quan Giáo dục và Công đoàn Giáo dục năm 2014


Các trang: 1  2  
Tin mới nhất