Đông Triều - Nơi ghi dấu chiến thắng mở màn chiến công hiển hách

(Theo quangninh.online): Tại Hội thảo khoa học 725 năm Chiến thắng Bạch Đằng (tháng 3-2013) tại TX Quảng Yên, Giáo sư - Viện sĩ Phan Huy Lê đã nhấn mạnh: Qua nghiên cứu tư liệu cho thấy nhiều điểm mới liên quan đến chiến thắng lịch sử này.


Chẳng hạn như, chiến trận không chỉ giới hạn ở vùng Yên Hưng (cũ) mà mở rộng từ Vạn Kiếp, Bạch Đằng đến Hải Phòng; việc bố trí trận địa đánh giặc là cực kỳ mưu trí, hiểm hóc trên cơ sở tận dụng địa hình sông nước, núi non kết hợp bãi cọc; có sự phối hợp chặt chẽ giữa quân thuỷ, bộ và người dân địa phương… Tất cả đã tạo nên một chiến thắng oanh liệt, có ý nghĩa rất lớn với lịch sử dân tộc. Giáo sư Phan Huy Lê cũng đề xuất là cần tiếp tục nghiên cứu thêm về Chiến thắng Bạch Đằng trên nhiều phương diện, trong đó khảo cổ học đi đầu, phối hợp liên ngành các lĩnh vực khác như địa lý, bảo tồn, bảo tàng v.v.. trên cơ sở mở rộng không gian Chiến trận Bạch Đằng ở những vùng liên quan...

Giáo sư Phan Huy Lê chủ trì hội thảo khoa học "Giá trị khu Di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều", trung tuần tháng 9-2014

Xem tiếp tại đây >>>